Testamentti ja edunvalvontavaltuutus

< Takaisin tilanteisiin

Vanhuuteen kannattaa varautua tekemällä lakimiehen avulla kokonaisvaltainen kartoitus ikääntymiseen liittyvien asiakirjojen tarpeesta. Testamentti ja edunvalvontavaltuutus ovat keskeiset asiakirjat, joiden tekemistä tulisi harkita jo hyvissä ajoin ennen vanhuusikää. Testamentti ja edunvalvontavaltuutus kannattaa aina antaa lakimiehen laadittaviksi, sillä vain siten voit varmistua asiakirjojen lainvoimaisuudesta. Lakimies osaa myös huomioida kaikki yksilöllisen tilanteesi seikat kuten esteellisyydet ja veroseuraamukset.

Useimmille vanhuuteen varautumisesta tulee mieleen testamentti. Testamentilla henkilö määrää, miten hänen omaisuutensa on kuoleman jälkeen jaettava. Testamentilla voidaan määrätä koko omaisuudesta tai vaikkapa vain yksittäisestä esineestä. Omaisuuteen voidaan antaa täysi omistusoikeus, tai testamenttimääräys voidaan rajoittaa koskemaan vain esimerkiksi omaisuuden käyttöoikeutta tai tuottoa.

Testamentin tekemisessä asiakkaan elämäntilanteen selvittäminen on tärkeää. Esimerkiksi avoliitossa eläville pariskunnille hallintaoikeustestamentin tekeminen voi olla järkevää. Testamentin avulla voidaan myös suunnitella verotehokas varallisuuden siirto seuraaville sukupolville.

Edunvalvontavaltuutus on nykyaikainen versio viranomaisvetoisesta edunvalvonnasta. Edunvalvontavaltuutuksella ikääntyvä ihminen voi varautua esimerkiksi muistisairauden aiheuttamaan toimintakyvyn menetykseen. Sen avulla henkilö voi itse valita valtuutetun, joka hoitaa hänen taloudellisia asioitaan sen jälkeen kun lääkäri on todennut oman toimintakyvyn heikentyneen.

Edunvalvontavaltakirjassa voidaan antaa hyvin yksityiskohtaisiakin ohjeita asioita hoitavalle valtuutetulle, ja sillä voidaan valtuuttaa esimerkiksi lähiomainen päättämään henkilöön liittyvistä asioista, kuten palveluasumisen tarpeen ajankohtaisuudesta.

Lakimiehen laatimana voit olla varma, että testamentti tai edunvalvontavaltuutus on lainvoimainen ja ottaa aina huomioon yksilöllisen tilanteesi. Laadimme juuri teidän tilanteenne huomioivan testamentin tai edunvalvontavaltuutuksen ammattitaidolla ja kohtuukustannuksilla.

Katso myös tilanne Perhevarallisuuden varmistaminen ja Perinnönjako

Soita ja sovi tapaaminen. Laadimme asiakirjasi ripeästi.

Katso kiinteät hintamme asiakirjoille testamentti ja edunvalvontavaltuutus.