Helsingin Laki hinnoittelu

Perinnönjako

< Takaisin tilanteisiin

Perinnönjako lakimiehen avulla

Perinnönjako ei aina tapahdu heti henkilön kuoleman jälkeen. Perittävän kuoleman jälkeen perilliset voivat pitää kuolinpesän jakamattomana niin pitkään kuin haluavat. Käytännössä useimmiten syynä perinnönjaon lykkäämiseen on, että jakoa ei haluta tehdä lesken eläessä. Huonosti toteutettuna perinnönjako voi pahimmillaan tuoda turhaa epäsopua sukulaisten välille. Käyttämällä lakimiestä perinnönjaossa saatte varmuuden jaon pätevyydestä, kun sopimuksen laatijana on neutraali taho. Lakimiehen mukanaolo perinnönjaossa auttaa useimmiten jo itsessään välttämään riitatilanteita.

Perinnönjaon eteneminen

Kun perittävän varat ja velat on selvitetty ja merkitty perukirjaan, jokaisella kuolinpesän osakkaalla on oikeus vaatia perinnönjakoa. Mikäli perittävä oli naimisissa, ennen perinnönjakoa on kuitenkin suoritettava omaisuuden ositus lesken ja kuolinpesän välillä.

Leskellä on lain mukaan oikeus pitää pesä jakamattomana, ellei rintaperillinen tai testamentinsaaja vaadi jakoa. Leskellä on jakovaateesta huolimatta useimmiten oikeus pitää yhteisenä kotina käytetty asunto ja koti-irtaimisto jakamattomana hallussaan.

Sopimus- ja toimitusjako

Perinnönjaosta voidaan lähtökohtaisesti sopia perillisten kesken. Ennen perinnönjakoa tulee vielä huolehtia pesän ulkopuolisten velkojen maksamisesta sekä testamenttimääräysten täyttämisestä. Perinnönjako voidaan tehdä osittaisenakin, jos esimerkiksi halutaan pitää suvun kesämökki kuolinpesän hallinnassa ja jakaa muu omaisuus. Kun pesän varojen jaosta on sovittu, tulee jaosta tehdä kahden esteettömän todistajan varmentama jakokirja.

Riitatilanteet perinnönjaossa

Mikäli perilliset eivät pääse sopimukseen perinnönjaosta, kuka tahansa osakkaista voi hakea käräjäoikeutta määräämään kuolinpesään pesänselvittäjän ja -jakajan, joka tekee tarvittavat selvitystoimet ja toimittaa perinnönjaon. Pesänjakajan toimittaman perinnönjaon yhteydessä kannattaa useimmiten käyttää omaa lakimiestä apuna, jotta omat tavoitteet ja argumentit tulevat varmasti huomioitua. Pesänjakajan suorittamaan toimitusjakoon tyytymätön voi hakea siihen muutosta käräjäoikeudesta. Yleensä riitojen välttäminen on kaikkien kannalta paras vaihtoehto, mikä onnistuu usemmiten pelkällä lakimiehen mukanaololla.

Kattavaa apua perinnönjakoon

Avustamme teitä kuolinpesän jakamiseen ja jäämistöositukseen liittyvissä asioissa. Ammattilaisen avulla perinnönjako hoituu useimmiten vaivattomasti. Jos perinnönjaosta on syntynyt riitaa, avustamme yksittäisiä osakkaita sopimusjaossa sekä tarvittaessa pesänselvittäjän ja -jakajan hakemisessa. Otamme myös vastaan pesänselvittäjän ja ‑jakajan tehtäviä, mikäli perinnönjako sitä vaatii.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä Helsingin Lakiasiainpalveluun, niin lakiasioiden ammattilaisemme osaavat auttaa sinua tilanteesi mukaan. Katso yhteystietomme »

Lue lisää tilanteesta perunkirjoitus »

Lisätietoa perunkirjoituspalveluistamme löydät myös täältä »