Perunkirjoitus

Perunkirjoitus

< Takaisin tilanteisiin

Läheisen kuoltua omainen joutuu huolehtimaan perunkirjoituksesta määräajassa. Lakimiehen avustuksella toimitettu perunkirjoitus säästää aikaa ja voimia raskaana suruaikana. Myös toimitukseen liittyvien vastuu- ja verokysymysten vuoksi kannattaa kääntyä ajoissa lakimiehen puoleen.

Perunkirjoitus tulee järjestää kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta. Velvollisuus perunkirjoituksen toimittamiseen kuuluu lähiomaiselle, jonka hoidossa vainajan omaisuus on – usein eloonjääneelle puolisolle tai lapselle. Perunkirjoituksen merkitys velkaisissa pesissä on erityisen suuri, koska sen laiminlyönti voi aiheuttaa vastuun vainajan veloista.

Perunkirjoituksessa selvitetään kuolinpesän tila vainajan kuolinhetkellä, eli se on luettelo vainajan omaisuudesta ja veloista. Siitä ilmenevät myös kaikki perilliset ja testamentinsaajat. Perintöverotus toimitetaan perukirjan perusteella.

Omaisen, joka on vastuussa perunkirjoituksen toimittamisesta, on valittava kaksi uskottua miestä laatimaan perukirja ja määrättävä perunkirjoituksen aika ja paikka. Uskottujen miesten erityisenä tehtävänä on omaisuuden arvostaminen käypään arvoon. Perunkirjoituksen toimittamisen jälkeen perukirja on toimitettava kuukauden kuluessa verottajalle.

Perunkirjoitus on maallikolle todella työläs toimitus, ja se on suoritettava verrattain nopeasti kuoleman jälkeen, jolloin omaisen ajatukset ovat surutyössä. Voimme tehdä puolestasi perunkirjoitukseen liittyvät käytännön asiat halutussa laajuudessa. Neuvomme myös perintöverotuksen kannalta olennaisissa asioissa ja toimimme esteettöminä uskottuina miehinä.

Lue lisää tilanteesta perinnönjako.

Lue lisää perunkirjoituspalvelustamme.

Soita meille. Hoidetaan asiasi yhdessä!