Helsingin Laki - eroamassa

Avioero ja ositus

< Takaisin tilanteisiin

Ero kumppanista on raskas, oli kysymyksessä sitten avo- tai aviopuoliso. Ihmissuhteen loppumiseen liittyvien tunteiden lisäksi mielessä pyörivät taloudelliset kysymykset ja usein myös huoli tulevaisuudesta. Jos tilanne on hyvin riitainen, voi olla vaikeaa tai jopa mahdotonta keskustella ja sopia asioista rakentavasti toisen osapuolen kanssa.

Lakimies on apunasi erotilanteessa ja käy kanssasi läpi avioliiton tai avoliiton päättymiseen liittyvät lainopillisesti merkitykselliset seikat. Esimerkiksi jos aviopuolisoiden välillä on avio-oikeuden poissulkeva avioehto, tehdään omaisuuden erottelu, jossa kumpikin puoliso saa pitää oman omaisuutensa. Jos tällaista avioehtoa ei ole, puolisoiden välillä toimitetaan ositus, jossa puolisoille kuuluu kummallekin puolet avio-oikeuden alaisesta omaisuudesta. Tietyissä tilanteissa on mahdollista vaatia myös osituksen sovittelua eli poikkeamista lainmukaisesta osuudesta. Vastaavasti avoeron yhteydessä avopuoliso saattaa olla oikeutettu hyvitykseen.

Avioeron yhteydessä kannattaa aina tehdä ositus ja osituskirja. Sen avulla vältetään turhaa erimielisyyttä, kun asiat on yhdessä kirjoitettu osituskirjaan lakimiehen avustuksella. Usein osituskirja on välttämätön, jotta esimerkiksi kiinteistön tai asunto-osakkeen avioeron jälkeiset omistussuhteet voi rekisteröidä. Mikäli ositusta ei tehdä asianmukaisesti, se saattaa aiheuttaa ongelmia vuosikymmentenkin päästä, esimerkiksi entisen puolison kuollessa. Osapuolilla on lähtökohtaisesti vapaus sopia osituksesta kunhan osituskirjan allekirjoittaa kaksi esteetöntä todistajaa. Mikäli osituksessa jaetaan avio-oikeuden alaista omaisuutta Avioliittolain perussäännöstä poiketen, siitä voi aiheutua lahjaveroseuraamuksia. Yleisemminkin ositus tarjoaa mahdollisuuden verosuunnitteluun esimerkiksi yhteisen asunnon verovapaan myyntivoiton osalta.

Autamme teitä asiantuntevasti osituskirjan laadinnassa ja osituksen verosuunnittelussa. Lakimiehen laatiman osituskirjan hinta ei useimmiten ole avioeron kokonaiskustannuksissa merkittävä ja siihen kannattaa käyttää asiantuntijan apua. Mikäli avioero on riitainen, voimme toimia toisen osapuolen avustajana ja huolehtia, että etusi tulevat varmasti huomioiduksi osituksessa.

Lue lisää tilanteesta lapsen tapaamisoikeus »

Soita meille. Hoidetaan asiasi yhdessä!