Uusi liitto saa turvallisen alun kun ennen naimisiinmenoa sovitaan yhteisesti taloudellisten asioiden hoitamisesta, jos liitto päättyy eroon tai puolison kuolemaan. Sen jälkeen voi keskittyä rauhallisin mielin yhteiseen tulevaisuuteen.

Ilman avioehtoakin avioliiton varallisuussuhteet perustuvat pääosin puolisoiden omaisuuden erillisyyteen, eli avioliiton aikana molemmat päättävät omista varoistaan. Jos avioliitto päättyy eroon, tehdään kuitenkin omaisuuden ositus, jossa puolisoiden varat lasketaan yhteen ja enemmän omistava maksaa toiselle tasinkona erotuksen.

Useat pariskunnat haluavat poiketa avioliittolain säännöksistä tekemällä avioehdon. Siinä voidaan sulkea molempien tai toisen puolison avio-oikeus pois kokonaan tai osittain. Avioehdossa voidaan tehdä myös määräyksiä avio-oikeuden ulkopuolisesta – esimerkiksi perintönä tulleesta omaisuudesta. Avioehto voidaan myös tehdä koskemaan vain erotilannetta, jolloin leskellä on täysi avio-oikeus.

Usein avioehto tehdään maallikkovoimin internetistä ladattujen lomakkeiden pohjalta. Tällöin on vaarana, että jotain olennaista unohtuu ja todellisuudessa asiakirja ei vastaakaan puolisoiden yhteistä tarkoitusta. Avioehdon merkitys puolisoiden varallisuuteen on niin suuri, että se kannattaa tehdä huolella asiantuntevan lakimiehen avustuksella.

Soita meille. Hoidetaan asiasi yhdessä!