Huoltajuusriita

< Takaisin tilanteisiin

Hankalinta erotilanteessa on useimmiten lasten huoltajuudesta, tapaamisoikeudesta ja elatuksesta sopiminen. Asian läpikäyminen huoltajuusriitoihin perehtyneen lakimiehen kanssa auttaa sinua saamaan kokonaiskäsityksen oikeuksistasi.

 

Kun perheessä on lapsia, nousevat esiin kysymykset lasten asumisen ja huollon järjestämisestä sekä elatuksesta. Autamme asioiden sopimisessa ja lasten huoltajuus- ja elatussopimuksen laatimisessa. Oikeudenkäynnin sijaan suosittelemme ensisijaisesti asioiden sopimista. Jos sopiminen lasten huoltajuudesta ei onnistu, on mahdollista hakea käräjäoikeudessa tapahtuvaan sovitteluun, jossa tuomarin lisäksi on mukana erityinen lapsen kehityksen asiantuntija. Tällaisessa sovittelussa on mahdollista keskustella vapaamuotoisesti ja sopia myös monista sellaisista asioista, jotka eivät ole oikeudenkäynnissä ratkaistavissa. Mikäli asia päätyy oikeuteen, lakimies on sielläkin mukana turvaamassa lastesi ja sinun etua.

Erotilanteessa vanhemmilla on yleensä suurimmat erimielisydet lasten asumiseen ja elatukseen liittyen. Kun ero on vielä tuore asia, niistä keskenään sopiminen voi valitettavasti usein olla mahdotonta. Tällöin kannattaa ottaa yhteyttä asiantuntevaan lakimieheen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tuemme sinua neuvotteluissa toisen vanhemman kanssa ja annamme faktat, joiden perusteella voit useimmiten sopia asiasta yhdessä puolisosi kanssa lastenvalvojan tapaamisessa. Mikäli huomaamme, että tilanteenne on liian riitainen, hoidamme puolestasi asianmukaisen hakemuksen käräjäoikeuteen, jotta asia saadaan ratkaistua mahdollisimman joutuisasti. Selvitämme aina onko sinulla mahdollista saada valtion oikeusapua asian hoitamiseen. Saat meiltä joka tapauksessa käsityksen sinulle mahdollisesta oikeusprosessista aiheutuvista kustannuksista.

Lue lisää tilanteesta Avioero ja ositus.